Menu

Arkiv - Om NB generelt

Støt vores annoncører - de støtter os!

06.01.2021 - NB udsætter Generalforsamlingen
Bestyrelsen har den 5. januar, besluttet at udsætte Nord-Als Boldklubs generalforsamling 2021.
Generalforsamlingen skulle efter klubbens vedtægter gennemføres ultimo januar 2021.
Bestyrelsen mener ikke, at det på nuværende tidspunkt vil være forsvarligt at gennemføre en generalforsamling og slet ikke med det nye forsamlingsforbud på 5 personer. Derfor udsættes generalforsamlingen 2021.
Bestyrelsen mener at generalforsamlingen er vigtig og derfor skal den kunne gennemføres således at alle med interesse for klubben og dens gang skal have mulighed for at deltage. Derudover er generalforsamlingen klubbens øverste myndighed
og netop derfor er det vigtigt at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at deltage, for at komme med synspunkter og for at stemme ved valg.
Generalforsamlingen udsættes altså foreløbigt på ubestemt tid og bestyrelsen følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger og derudfra tages der stilling til en ny dato, som meldes ud i god tid.

23.12.2020

Nord-Als Boldklub ønsker alle en rigtig glædelig jul. Må I alle få en dejlig og hyggelig juletid og en god ferie.
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til, at sige alle i og omkring klubben tusind tak for indsatsen i 2020.
Nok har året været anderledes, uforudsigeligt og på alle måder underligt og med fokus på covid-19, restriktioner og forsamlingsforbud. Det har desværre betydet aflysninger af fodboldkampe og træningen, Fest i By, Lottospil og Julebal.
Vi håber at vi snart kan vende tilbage med det hele igen og indtil da passer vi på hinanden og glæder os til 2021, hvor der synes at være "‘lys for enden af tunellen". Endnu engang rigtig glædelig jul!
Formand Jesper Larsen

21.12.2020 - NB vinen 2020 er på gaden!
Den er netop nu på vej rundt til trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer, som tak for den enorme indsats de har leveret i 2020.

17.12.2020 - Formanden skrev på Facebook 
I en tid hvor restriktionerne strammes, idræts -og foreningsliv bremses, vores verden og liv føles lukket og økonomien presses, er det også på sin plads at sige tusind tak.
Tak til alle vore medlemmer, som troligt betaler deres kontingent til NB på trods af mindre aktivitet ude på græssværen.
Tak til alle vores lokale sponsorer, som troligt støtter NB også i denne svære tid.
Og tak til DIF og DGI’s corona-hjælpspulje, som i år har støttet NB med lidt mere end 100.000 kr, som kompensation for aflysning af Lottospil, Fest i By og jule-halbal.
Beløbet fra puljen dækker 1/3 af NB’s normale indtægt for disse tre arrangementer, som sammen med kontigenter og sponsorer er grundstenene for en solid økonomi i klubben også i dette svære corona-år. Uden økonomi intet idræts -og foreningsliv.
Så, husk at støtte vores lokale forretninger, specielt i denne tid, de støtter os!
Og husk at støtte DIN idrætsforening! Foreningerne skal nok ‘betale’ det hele tilbage ved idrætsaktiviteter, når det er tilladt igen! Vi er alle i samme båd, så støt og pas på hinanden derude!
Jesper Larsen, formand Nord-Als Boldklub

14.11.2020 - NB’s Julekalender 2020 er på gaden
Julekalenderen med lokale gevinstchancer bag lågerne.


I 1990 kom den første NB-julekalender på gaden. Der er således 30 år siden, at Nord-Als Boldklub udgav sin første julekalender til glæde for alle i klubben og til glæde for kalenderens lokale annoncører.
Julekalenderen er nemlig også en lodseddel.

Dermed støtter man gennem købet af kalenderen ikke blot et godt formål.
Man får samtidigt også chancen for at vinde gavekort til lokale forretninger.

17.10.2020 - Mindeord om Børge Neesgaard (udklip fra kampprogrammet)


10.10.2020 - Kom og hent gratis NB tøj i klubhuset
Der er mange trøjer str. 152- M og et komplet målmands sæt i str. 164. Først til mølle!
Der er åben i klubhuset indtil kl. 13.30

30.09.2020 - Udklip fra klubbladet nr. 3

06.09.2020 - Nyt initiativ i NB's Støvlecentralen

Savner du fodbolden? Vær parat når vi når over på den anden side af Corona.... Mangler du støvler så spørg endelig Støvlecentralen. Vi har sorteret og er klar til at hjælpe. 
Vi overholder selvfølgelig Sundhedsstyrelsen foreskrifter, og vi sætter gerne til side. Pengene går ubeskåret til NB.

15.08.2020 - Tusind tak til alle som var forbi klubhuset 
  
  
Det var dejligt at vise et klubhus i topform frem. Der var mange gode snakke og besøg i løbet af dagen. Bl.a. var der besøg af en gammel NB træner helt fra Nordjylland og besøg fra en tidligere halbestyrer, som har boet i klubhuset, da det tidligere var halbestyrer bolig.


11.08.2020 - Invitation til ÅBENT HUS i klubhuset

Alle medlemmer, hjælpere, frivillige, venner af klubben og andre interesserede børn og voksne inviteres hermed til åbent hus i vores nyrenoverede og nyindrettede klubhus 
lørdag den 15. august kl. 11-13.
Der vil være mulighed for at kigge nærmere på de nye tiltag i og indretningen af klubhuset. Samtidig er der selvfølgelig mulighed for få en god snak med familien-NB. NB er vært med kaffe og kage og øl og vand.

10.07.2020 - NB's formand skriver på Facebook:
Først og fremmest vil jeg starte med at takke alle i og omkring klubben for jeres indsats i denne corona-tid, som har været noget af det mest underlige og usikre jeg har oplevet i min tid som foreningsmand. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og ferie!
Jeg vil også benytte dette længere opslag til at forklare, hvad bestyrelsen og sportschefen Hans Jørgen Hansen, har arbejdet med i foråret og hvad vi planlægger at arbejde videre med i sommeren og efteråret. Det vil jeg gøre, da vi føler at der er mange som interesseret følger NB, hvorfor det for nuværende er naturligt at orientere via et opslag som dette. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Vi har lavet en plan for NB de kommende år, hvor vi først og fremmest vil styrke fodbolden og klublivet i vores klub. Det er en plan med mange elementer, som spiller sammen og som ikke kan stå alene. Jeg kan her ikke komme ind på alle elementer.
Planen kan med god vilje ”koges” ned til fem ”pinde” som vi arbejder efter. Og som det er med planer, så kan det sagtens være at disse ”pinde” eller planen som helhed tilpasses efterhånden, så måske de fem ”pinde” bliver til seks, eller tre eller helt ændres og/eller justeres.
-Mere fokus på fodbolden i NB
-Mere glidende overgang fra ungdom til senior
-Mere fokus på klublivet i NB
-Vi vil udnytte egne styrker
-Vi vil forbedre os i forhold til fodbold og klubliv
Planen er ikke nogen Egon Olsen plan, da vi ikke med alle midler går efter de hurtige ”millioner”. Det er en langsigtet plan, som kræver et langt sejt træk. Det er heller ikke en plan alla Olsen Banden, fordi det ikke er Kjeld, Benny eller Yvonne, som skal gøre planen og tankerne til virkelighed. Nej, det er hele NB og de mange NB’ere i og omkring klubben. –og jeg stoler også en del mere på NB’ere end Olsen Banden og derfor mener både bestyrelsen og sportschefen at planen er den rigtige vej at gå. Tankerne og planen blev for så vidt allerede sat i værk i efteråret 2019, hvor vi slog stillingen som sportschef i NB op. Vi fik rigtig god respons på vores opslag og vi var meget glade da Hans Jørgen Hansen både søgte og sagde ja tak til stillingen. Bedre match kunne vi ikke forestille os.
I januar 2020 startede Hans Jørgen Hansen således sit arbejde i klubben og her efter gik arbejdet med planen for alvor i gang.
Første step i foråret 2020, var at lande en aftale med et 1. holds trænerteam, som skulle være en løsning indtil den permanente løsning kunne præsenteres. Løsningen Kristian Dreyer og Klaus Kjærgaard, var uden tvivl den bedste løsning overhovedet og
de tog med det samme fat på arbejdet. Pga. Corona, gik arbejdet med at finde den permanente løsning udadtil i stå. Derfor var der enighed om at Klaus Kjærgaard sammen med Lars Møllerskov i efteråret 2020 skulle tage 1. holdet, mens Dan Marc Petersen og Morten Bødker overtog 2. holdet. At netop de to overtog 2. holdet, var en klar tanke efter planen om at overgangen fra ungdom til senior skulle blive lettere og mere glidende. Dan og Morten har i en årrække været ungdomstrænere i klubben og netop ”deres” drenge rykker op til senior i efteråret 2020. At Dan og Morten er trænere skaber genkendelighed og tryghed for de unge mennesker. Det tror vi på både styrker fodbolden og klublivet. Et andet tiltag i efteråret som går i tråd med fodbolden og klublivet, er at NB igen tilbyder
kvinde-senior fodbold med træner Brian Wind i spidsen. Vi mener at kvinde fodbold er vigtigt for vores klub og klubliv.
I løbet af sommeren 2020 renoverer vi vores klubhus, som skal være meget mere moderne, indbydende, tidssvarende og ikke mindst lægge op til brug og hygge. Det er her klublivet bl.a. skal styrkes. Det skal gøres ved flere tilbud om aktiviteter i klubhuset, for eksempel E-fodbold. Desuden skal klubhuset og dets tilbud være mere tilgængelige. På ungdomssiden vil vi være mere fleksible og udfordre den enkelte spiller, der hvor det giver bedst mening. Samtidig vil vi skabe bedre rammer for vore trænere og tilbyde dem, som har lyst, endnu bedre adgang til uddannelse. Ungdomsafdelingen er fundamentet i vores klub og derfor har afdelingen aller højeste prioritet. 
Fra og med efteråret 2020 vil vi begynde et generationsskifte på seniorherrer plan. Det er et generationsskifte, som gerne må tage flere år, idet vi ser et generationsskifte som noget både unge, nye og ”gamle” seniorspillere er en del af. Det er simpelthen en nødvendighed at alle er en del af det. Her vil vi satse meget på egne unge spillere som kommer op og de seniorspillere som de seneste sæsoner stille og roligt er blevet implementerede på 1. og 2. holdet. Her spiller de nuværende og de ”gamle” seniorspillere en enorm stor rolle, da de skal føre holdene videre sammen med de nye unge mennesker. Samtidig vil vi naturligvis gerne skabe fodboldhold og klubliv, som kan tiltrække nye ansigter til NB. Vi vil også pointere at fastholde to seniorhold, således at der er et reelt 1. hold for dem som har ambitioner om det og samtidig et 2. hold hvor der er plads til alle og meget vigtigt er plads til udvikling af spillere som kan styrke 1. holdet. Begge hold spiller altså centrale roller i planen.
Ser vi frem mod 2021 vil vi naturligvis arbejde videre med planen ”det lange seje træk” og det vil vi bl.a. gøre ved at foreslå Thom Jørgensen som seniorformand , da Lars Møllerskov ikke ønsker genvalg. Desuden vil vi ansætte Kim Hansen og Klaus Kjærgaard
som 1. holds trænerteam og fortsætte med Dan Marc Petersen og Morten Bødker som 2. holds trænerteam. Vi mener at det på begge hold vil give træning og fodbold på højt fodbold fagligt niveau og samtidig skabe genkendelighed og klubliv. Genkendeligheden ligger i at
Dan og Morten som sagt er genkendelige for nye seniorspillere. Desuden er Klaus Kjærgaard garanten for genkendeligheden på 1 holdet og Kim Hansen for genkendeligheden i forhold til de næste som rykker op til senior i sommeren 2021. Netop disse drenge
har Kim med stor succes og dygtighed trænet i en årrække. Det er to meget kompetente trænerteams.
Samtidig med det som sker ude på græsset vil bestyrelsen i samarbejde med sportschefen i løbet af efteråret etablere et sportsudvalg, som med sportschefen i spidsen skal sørge for at styrke og udvikle fodbolden i NB. Vi går nogle meget spændende år i møde!
Endnu en gang rigtig god sommer til jer alle sammen!
Jesper Larsen, formand Nord-Als Boldklub

28.06.2020 -Der sker virkelig ting og sager i klubhuset for tiden
Og det går fremad !
   
Væggen er brækket ned, der lægges nyt gulv og nu gælder det så malerarbejdet.
Glæd jer til et nyt klubhus med nye møbler, sofa, e-fodbold arena, Playstation med to skærme, flotte farver på væggene og et rum som vil emme af fodbold og hygge. Tak til de arbejdsomme NB’ere!

22.06.2020 - Endelig kan der igen spilles fodboldkampe!
Ved kampe såvel som træning skal forsamlingsforbuddet på 500 mennesker overholdes.
Samtidig er der denne specielle regel for tilskuere, som vi beder jer alle overholde:
Publikummer skal være siddende på medbragte klapstole eller siddende på græsset omkring banen.

Foto fra maj 2018

Vi opfordrer derfor til at du tager en klapstol, havestol eller et tæppe med til at sidde på, når du vil se fodbold.
Pas på dig selv, alle andre og din klub! 
Det er nemlig i sidste ende NB’s ansvar at det overholdes!

08.06.2020 - Så kan der trænes igen!
I dag den 8. juni er
der trådt nye retningslinjer i kraft når der gælder fodboldtræning og kampe. Forsamlingsforbuddet ændres således at det er nu tilladt at være 50 personer sammen til træning inklusiv trænere. Fra i morgen den 9. juni bliver det muligt og tilladt at klæde om før og bade efter træning og kamp i omklædningsrummene. Det gælder stadigvæk at bolde og andre rekvisitter rengøres efter træning og det er fortsat kun trænerne som har adgang til boldrum. Alle spritter hænder før og efter træning.
P.g.a ombygning vil klubhuset fortsat være lukket. Forældre opfordres fortsat til at aflevere og/eller hente deres børn ude på parkeringspladsen. NB følger fortsat alle gældende retningslinjer og opfordrer til at passe på hinanden og tage hensyn. R
igtig god træning til alle!

29.05.2020 - FC Sønderborg lukker senioroverbygning

Det er med stor beklagelse at NB har været med til at stemme ja til lukningen af senioroverbygningen
FC Sønderborg. For nuværende er det dog desværre den rigtige beslutning og rettighed omhu.
NB har sammen med FC Sønderborgs forretningsudvalg og styregruppe herunder seniorsamarbejds klubberne BNS, Sønderborg Fremad, Broager UI, Hørup UI, Dybbøl UI og SUF forsøgt at stabilisere senioroverbygningen i svære tider. Det lykkedes altså desværre ikke og det er således konsekvensen af at langt fra alle klubber ønsker samarbejde om senioroverbygningen og muligheden for et højere rangerende hold i vores kommune. Tak for samarbejdet, vi håber at der på sigt igen kan etableres et samarbejde til glæde og gavn for hele kommunen. Vores opbakning går nu til ungdomsoverbygningen i FC Sønderborg.

24.05.2020 - Klubhus får en ansigtsløftning, fase 2
       
Der sker virkelig ting og sager i klubhuset for tiden! 

Lige nu ligner det en byggeplads, men glæd jer til et nyt klubhus med nye møbler, sofa, e-fodbold arena, Playstation med to skærme, flotte farver på væggene og et rum som vil emme af fodbold og hygge!
Tak til de arbejdsomme NB’ere!
 

14.05.2020 - Klubhus får en ansigtsløftning, fase 1
  
Klubhuset ser tomt og mærkeligt ud. Hvorfor nu det !?
Jo, vi laver om, renoverer og vil i den kommende tid skabe et nyt, fedt og moderne klubhus, som emmer af fodbold og hygge for alle. Glæd jer, vi satser på indvielse til august!

11.05.2020 - NB åbner for træning igen mandag den 18. maj!
Det er os en stor glæde at kunne meddele at vi fra på mandag den 18. maj igen åbner for fodboldtræning.
Det bliver dog træning på en anden måde og inden for andre rammer og retningslinjer end vi har været vant til. Det vigtigste er dog at vi igen kan mødes i fællesskabet og lege med bolden.
Træningen kommer til at foregå under forskellige retningslinjer og derfor er vi nu i gang med at lægge en plan for gennemførelsen af træningen. Om få dage holdes der trænermøde, hvor klubbens trænere informeres og instrueres om og i de nye rammer for træningen. 

09.05.2020 - Fra NB's Facebook side:
NB er i øjeblikket i gang med at udarbejde en plan for genåbning af fodboldtræningen.
Når planen er klar i næste uge skal klubbens trænere instrueres og herefter vil der blive åbnet op for træning.
Vi følger naturligvis myndighedernes og DBU’s retningslinjer når træningen starter.
Mere information følger når alt er på plads. Vi håber på forståelse for at det tager tid at udarbejde og iværksætte planen for såvel opstart som gennemførelse af fodboldtræningen.
Vi holder jer ajour og glæder os til at se trænere og spillere igen!

20.04.2020 - NB er klar til e-sport!
Her ser du klubbens “hjemmebane” der er indrettet i klubhuset.

07.04.2020 - Besked fra DBU

28.03.2020 - En hilsen fra NB's "Støvlecentrale"
Vi glæder os til at kunne spille fodbold igen! Og støvlecentralen sørger for du er klar!

12.03.2020 - Coronaudbrud
NB følger naturligvis regeringens og DIF’s opfordring til at indstille aktiviteter, kampe og træninger fra i morgen og to uger frem.

Vi følger udviklingen og opfordrer til at passe på hinanden.

04.03.2020 - NB starter E-fodbold i dette forår!

Om kort tid starter DBU Jyllands E-fodbold turnering, hvor der spilles FIFA 20 på Playstation. Der spilles to mod to ved turneringskampene. NB stiller med to hold til turneringen i foråret;
et hold i U13-16 rækken og et hold i U17+ rækken.
Man skal være medlem af NB for at kunne spille E-fodbold i klubben. Vi håber naturligvis at mange har lyst til at spille E-fodbold i NB og er derfor åbne for at tilmelde flere turneringshold til efteråret. Onsdag den 3. marts 2020 holdt gruppen bag E-fodbold i NB møde og så snart udstyret er klar i klubhuset starter E-fodbold i NB.

19.02.2020 - NB's "gamle" Arkivportal lukker
Onsdag den 19. februar holdt gruppen bag NB’s Arkivportal sit sidste officielle møde. Opdateringen af ”Arkivportalen” sluttede ved udgangen af 2019 og indeholder nu over 20.000 dokumenter og billeder med fodbold i Nordborg gennem 110 år, herunder 95 % eller over 400 udgaver af NB’s klubblad Sporten som er udgivet siden 1962. Gruppen bag Arkivportalen startede arbejdet i 2010 og i 2012 lanceredes online Arkivportalen, som indtil nu har haft ca. 250.000 besøg. Arkivgruppen har gennem tiden bestået af: Peter Glock, Bent Enghoff, Hugo de la Motte, Carl Erik Rasmussen, Bent Riemer, Preben Christensen, Ib Anthony, Anders Ebsen og Christian "Geggan" Jørgensen. NB takker dem alle for et fantastisk stykke foreningsarbejde!

14.02.2020 - NB's Jubilæumsbog er i "godt selskab"
  
NB’s flotte jubilæumsbog kan her ses sammen med andre flotte jubilæums-værker som Fodboldstudier.dk har samlet og 
studeret.

31.01.2020 - Generalforsamlingen På januars sidste aften afholdt NB sin ordinære generalforsamling. Hele 44 NB’ere deltog og det vidner om stor opbakning til vores klub. Generalforsamlingen er smækfyldt med traditioner, biksemad til fællesspisning, spændende beretninger, lodtrækning om flotte præmier, kaffe, lagkage og rødvin og så selvfølgelig en masse  hyggeligt samvær i familien NB.
Ved generalforsamlingen modtog Carl Erik Rasmussen (t.h. for formanden Jesper Larsen) fortjente klapsalver og hyldest fra forsamlingen. Carl Erik har revideret samtlige NB regnskaber gennem tiderne og ved fredagens generalforsamling stillede han endnu engang op til en ny periode som revisor.
Udover klapsalver modtog Carl Erik to flasker NB 50 års jubilæumsvin, som faktisk er produceret i netop den del af Australien, hvor Carl Erik er født.
 

 

Luk